Cursusaanbod

We hebben cursussen voor de preverbale logopedie en de methodieken van Specht en Spreeuw.

De methodieken van Specht (en casuïstiek ) en Spreeuw (accreditatie aangevraagd voor logopedisten)

De theoretische achtergrond (best practice methodieken) van de methodieken wordt toegelicht. Uitgelegd wordt hoe de programma’s gebruikt kunnen worden en voor welke doelgroepen ze geschikt zijn.
De volgende 3 methodieken worden behandeld:
-             De Voorschottraining
-             Connect – Klanken &letters en Woordherkenning
-             De gecombineerde lees- en spellingsbegeleiding

De voorschottraining wordt gegeven aan kleuters in de tweede helft van groep 2 en is erom bedoeld om kinderen een betere start te geven bij het leren lezen en spellen. De training heeft positieve resultaten voor alle kinderen, de kinderen die de training het hardst nodig hebben profiteren het meest. Voor meer informatie over het materiaal waar je alle in en outs van komt te weten: https://spellenmetspecht.nl/de-methode/deel-1-de-voorschottraining/

Connect is een beproefde methode om kinderen te helpen wanneer het leren lezen niet makkelijk gaat. Klanken en letters behandeld alle klanken in onze taal. Je leert alle in en outs van deze oefenstof. Wil je meer weten over deze oefenstof: https://spellenmetspecht.nl/de-methode/deel-2a-connect-klanken-en-letters/. Woordherkenning is de opvolgende oefenstof voor meer medeklinkers achterelkaar en woorden van twee of drie lettergrepen, https://spellenmetspecht.nl/de-methode/deel-2b-connect-woordherkenning/.

De lees- en spellingsbegeleiding is uiteindelijk voor de kinderen met hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Het is een gedegen programma, de oefenstof is cumulatief waardoor de aangeboden spellingsregels (34) beter beklijven, https://spellenmetspecht.nl/de-methode/deel-3-gecombineerde-lees-en-spellingstraining/.

De casuïstiek richt zich op het taalprofiel om zodoende de participatieproblemen van een leerling te kunnen benomen.
De thema’s die behandeld worden:
-             Benoemproblemen
-             Problemen met het verbaalwerkgeheugen
-             De gevolgen voor het begrijpend lezen t.g.v. moeilijkheden met het technische lezen.

Zo is er ook een cursus waarin de visie van het training van de taalinhoud wordt toegelicht. Hoe zien de oefeningen van Specht eruit, waarom zijn ze zo gemaakt en wanneer zet je welke oefeningen in. We baseren onze keuze op grond van de resultaten van de taaltesten.

Methodiek van Spreeuw
Aan de hand van een taalprofiel, uitslagen van taaltests, wordt er een selectie gemaakt van type oefeningen voor het kind. Bij deze casuïstiek worden de verschillende oefenvormen van de drie hoofdthema’s binnen de taalinhoud toegelicht. De hoofdthema’s van de semantische training zijn:

 • Taalbegrip
 • Semantische relaties
 • Benoemen en omschrijven

Tijdens de cursus wordt er stilgestaan hoe oefeningen aangeboden kunnen worden aan de behoeften en ‘needs’ van een kind. Besproken wordt wanneer de nadruk zal liggen op het receptief werken, wanneer er meer aan de taalproductie gewerkt kan worden. Ook worden er methodieken besproken hoe je vanuit passief benaderen het kind kan uitlokken voor de taalproductie. Geïllustreerd wort hoe de materialen hiervoor ingezet kunnen worden.

15 november 09.30 - 16.30 – Spreken met Spreeuw – de taalinhoud, achtergronden van de oefeningen – linken van taaloefeningen aan een taaltestprofiel

Ga naar de cursusplanning voor informatie over de plaats en tijden

Preverbaal logopedist in de 1se lijn (geaccrediteerd voor logopedisten)

Deze cursus leid je op tot zelfstandig werkend preverbaal logopedist in de 1ste lijn. De cursus is geaccrediteerd voor logopedisten door stichting Adap voor 41 uur. De cursus heeft een stevige theoretisch kader, omdat je veel moet weten als pre verbaal logopedist. Ook aan casuïstiek wordt veel aandacht besteed.

Wat komt er aan de  orde in de cursus?

 • Normale en ontwijkende ontwikkeling, onderzoek vaardigheden, klinisch redeneren en ouder begeleiding
  • Drinken uit de fles of uit de borst
  • Eten met de lepel
  • Kauwen
  • Drinken uit de beker
  • Speekselcontrole
Ga naar de cursusplanning voor informatie over de plaats en tijden

Cursusplanning

Waar?

De cursus preverbaal logopedist vindt plaats op Bornsestraat 400, Hengelo en de cursus specht en casuïstiek vindt plaats op Stadsbroek 17,  Assen.

Wanneer?

De eerstvolgende cursussen vinden plaats in september en oktober 2022, voor specifieke dagen per cursus, zie de pagina ‘cursusplanning’.

Kosten

De kosten voor de volledige preverbaal logopedist cursus zijn €1080, voor de cursus specht is het €90 per dagdeel. Zie de pagina ‘cursusplanning’ voor meer informatie. Exclusief de kantinekosten.

Opgeven

Je kunt je opgeven voor de gehele cursus of voor bepaalde dagdelen, zie de pagina ‘cursusplanning’ voor meer informatie.

Ga naar cursusplanning
specht hand

Onze cursusleiders

IMG-20220107-WA0003

Karin Veeneman
Voornamelijk de cursus preverbaal logopedist.

De opleiding voor logopedie heb ik gedaan in Hengelo. In 1990 ben ik afgestudeerd en heb ik aansluitend een aantal jaren algemeen taalwetenschap gestudeerd, waarnaast ik als logopedist aan het werk ben gegaan. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de vrijgevestigde praktijk voor logopedie en verschillende vormen van speciaal onderwijs. Het werken met kinderen doe ik met passie en veel plezier. Ik heb me in een aantal gebieden gespecialiseerd: de hele jonge kinderen bij wie de spraak en/of taalontwikkeling niet, of vertraagd opgang komt, taalontwikkelingsstoornissen, lees- en spellingproblemen, drink- of eetproblemen bij (zeer) jonge kinderen. Sinds 2016 woon en werk ik in de Achterhoek in mijn eigen praktijk, die gevestigd is in ’s-Heerenberg.

Hilde
Voornamelijk de cursus specht.

Mijn opleiding logopedie deed ik in Hengelo en studeerde in 1990 af. Later studeerde ik af aan de Universiteit Twente als onderwijskundige. In 1990 startte ik als zelfstandig logopedist en werk ruim 30 in de eerste lijn. De combinatie van het logopedist zijn en onderwijskundige geven me de mogelijkheid om materialen en cursussen te ontwikkelen. De spraak-/taalproblemen en dyslexie zijn voor mij werkgebieden met bijzondere interesse. Voor de dyslexie heb ik methodieken ontworpen en uitgegeven (www.spellenmetspecht.nl). Voor de kleuters de voorschottraining, voor de startende lezers Connect (klanken en letters & woordherkenning) en de gecombineerde lees- en spellingsbegeleiding voor de hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Naast de methodieken ontwerp en geef ik ook cursussen. Cursussen voor de lees- en spellingsproblemen maar ook voor de eet- en drinkproblemen bij de (zeer) jonge kinderen. Momenteel werk ik aan een methodiek voor de woordenschat. Deze taalinhoudelijke training op woordniveau is voor jonge kinderen. Er wordt ook gewerkt aan aantrekkelijke materialen voor de kinderen met spraakmoeilijkheden. Zowel voor de taal als de articulatie wordt er aan een enorme database met spelletjes gewerkt voor de professionals die werken met kinderen met problemen in de articulatie. In het najaar van 2022 zal sprekenmetspreeuw.nl gelanceerd worden.

hilde